Genellikle endüstriyel sistemlerin kapanma dönemlerinde, bitkiler çeşitli faktörlerin (oksijen, H2, H2S, asidik ortam, korozif korozyon, vb.).

Etkisi altında paslanabilir. Sistemin düzgün bir şekilde bakımını sağlamak için alınması gereken önlemler büyük ölçüde kapatma süresine bağlıdır. İnert gazlarla kuru, ıslak veya karışık halde depolanmasına izin verilir. Kullanılan kimyasallar depolama tipine, sistemin karmaşıklığına ve daha önce de belirtildiği gibi, hareketsizlik süresine bağlıdır.