Endüstriyel bakım faaliyetinde, kabul edilebilir bir temizlik seviyesi sağlamak ve verimliliğin geri kazanılmasını sağlamak için yüksek basınçlara ulaşmanın gerekli olduğu durumlar vardır.

Her vaka için uygun ve uygun bir metodolojik yaklaşım çok önemlidir, yani. yenilikçi sistemler kullanılarak uygulanacak önlemlerin spesifik bir önleyici çalışması için.

Bu faaliyet için, WCS çeşitli ısıtma tesislerinde, petrol rafinerilerinde, çelik fabrikalarında ve endüstriyel tesislerde bu tür hidrodinamik temizlik işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli tüm donanıma sahiptir.